خارکن و پسر پادشاه

 

به نام نامی ادونا، سرور و صاحب اختیار ما

کودک از طریق قصه با محیط پیرامون خود آشنا می شود. هر قصه ای می تواند فضایی را به وجود آورد که کودک هنگام رویارویی با نمونه های واقعی، رفتار و واکنش مناسبی را از خود نشان دهد. قصه به کودک یاری می رساند تا ارتباط را درک کند. رابطه ای که بین شخصیت های یک قصه وجود دارد، می تواند به کودک یاری رساند که خود چگونه این موارد را در زندگی رعایت کند. قصه پیام و ارزش هایی را به مخاطب منتقل می کند. کودک در اثر شنیدن، تکرار شنیدن و حتی فکر کردن به قصه می تواند این پیام ها را جذب کند. غیرمستقیم بودن پیام ها برای کودک دلنشین تر، جذاب تر و دوست داشتنی تر است.

حسام: مامان امشب هم  قصه ی پسر پادشاه و دختر خارکن رو بگو! ملیحه زمان: باشه! یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود. خارکن پیری بود که دو تا دختر داشت یکی از اونا خوشگل و مهربون بود و اون یکی دخترش بد گل و بد جنس! حسام: مامان، بد گل یعنی چی! ملیحه زمان: یعنی اینکه ذاتش خوب نبود!

ملیحه زمان: کجا بودیم؟ بله، روزی از روزها خارکن پیر برای کند ادامه مطلب »

شله زرد

 

تا حالا شله زرد زیاد درست کردم و همیشه هم خراب شده !!

این بار با این روشی در ادامه مینویسم درست کردم و بسیار عالی شد .

 

شکر دوبرابر مقدار برنج (بازهم بستگی به ذائقه خودتون داره)

 

برنج رو در آب خالی خیس میکنیم حدود ۲۴ ساعت قبل پخت . سپس برنج خیس خورده + آب + کمی ادامه مطلب »

احسان یارشاطر : حماسه ی آرش کمان‌گیر

 دانشنامه ایرانیکا اینجا و اینجا

میان ایران و توران سال‌ها جنگ و ستیز بود؛ میان افراسیاب تورانی و منوچهر، شاهنشاه ایران. میدان جنگ از خون جنگ‌جویان سرخ و گلگون بود. سپاه توران به فرماندهی افراسیاب از رود جیحون گذشت و ایرانیان در برابر تورانیان پای داری کردند با این وجود پیروزی بسیار مشکل بود، روزگار به سختی می‌گذشت؛ چاره‌ای جز بردباری نبود. افراسیاب و سپاهیانش به ایران خشک‌سالی و قحطی آورده بودند. تمام چشمه‌ها و رودخانه‌ها خشک شدند، مدت‌ها باران نبارید و تمام آذوقه ی قلعه بعد از اندک زمان کوتاهی تمام شد.

از مرزشکنی و ستم‌های افراسیاب فرشته ی زمین آزرده‌خاطر ادامه مطلب »

سیداحمد وکیلیان : داستان ایرانی گلچهره خانم

افسانه و قصه‌هاى مشدى گلین‌خانم

یکی بود یکی نبود. در زمان قدیم در یکی از شهرها مردی زندگی میکرد که نامش حاتم بود. خانه ی او چهل در داشت و هر شخصی که به شهر وارد میشد حتما مهمان حاتم میشد. از یک در میرفت، بعد از خوردن و آشامیدن با یک سینی طلا و یک اسب از آنجا خارج میشد. روزی مردی مهمان حاتم شد و از یک در وارد شد، بعد از خوردن و آشامیدن با یک سینی طلا و یک اسب بیرون آمد. مرد خواست که دوباره از در دوم داخل شود اما غلامان نگذاشتند. مرد گفت: پس این شخص چطور نامش را حاتم گذاشته است، در شهر ما دختری هست بنام گلچهره که مثل حاتم یک منزل چهل دری دارد اگر کسی از هر چهل در داخل شود، بعد از خوردن و آشامیدن یک سینی طلا و یک اسب بگیرد و برود هیچ چیز به او نمی گویند. همینکه این سخن به گوش حاتم رسید بند و بساط را بست و راهی شهر گلچهره شد، میرفت و سراغ میگرفت، تا بعد از یکسال به کشور گلچهره رسید و مهمان او شد. موقعی که حاتم خواست برود هر چه پول و اسب دادند، او قبول نکرد و گفت: فقط با گلچهره خانم کار دارم.

حاتم را پیش گلچهره بردند و او پس از گفتگوی فراوان تقاضای ازدواج خود را مطرح کرد. گلچهره گفت: اگر راستی مرا میخواهی من سه تا راز پوشیده دارم. خودم هم نمیدانم ولی اگر بروی آنها را پیدا کنی و برای من تعریف کنی با تو ازدواج خواهم کرد. حاتم گفت: حالا بگو ببینم چه هستند، گلچهره گفت: در یکی از شهرها مردی هست که اذان گوست و هر روز پس از تمام کردن اذان جیغی میکشد و خودش را کتک میزند و بعد بیهوش میشود! یک گدائی هم هست نمیدانم در کجا، ولی هر چه برایش پول بدهی فقط میگوید انصاف نگهدار، انصاف نگهدار، و سومی مردی است که یک قاطر دارد و آن هم توی یک قفس آهنی است و هر روز سه بار پس ماندۀ غذای سگی را با کتک به قاطر می خوراند، هر گاه سر و راز این سه نفر را پیدا کردی با تو ازدواج خواهم کرد.

این را هم بدان که تا حالا بیست سال است که من اینجا نشسته ام و جوانهائی با شهامت تر از شما هم آمده اند و عقب همین سخن رفته اند ولی برنگشته اند. در ضمن شما جوان هستید بهتر است نروید چون برنخواهید گشت. حاتم گفت گلچهره خانم کسی که ماهی بخواهد باید در آب سرد رود، من هم قبول دارم. ادامه مطلب »