مرتضى هنرى : میمون باهوش

اوسونگون (افسانه های مردم خوی)

پیران قدیم مى‌گفتند که در خانهٔ اربابى قوچى بود و میمونی. ارباب کلفتى داشت که کارهاى خانه را انجام مى‌داد. بین قوچ و کلفت اختلاف افتاد. گاهى قوچ شاخى به کلفت مى‌زد و بعضى وقت‌ها نیز کلفت چوبى برمى‌داشت و بر سر و کله&zw ادامه مطلب »

عبدالرحمن دیه‌جی : میوهٔ سحرآمیز و وزیر کینه‌جو

افسانه‌هاى ترکمن

یکى بود، یکى نبود، در زمان‌هاى قدیم، پادشاهى طوطى‌اى داشت که مى‌توانست پیشگوئى کند. پادشاه به طوطى خیلى دلبستگى داشت و به این خاطر، وزیر حسودى‌اش مى‌شد. یک روز طوطى مى‌خواست که از قصر بیرون برود و گردش کند. او از پادشاه اجازه خواست اما وزیر مخالفت کرد و گفت: اگر طوطى بیرون برود، دیگر برنخواهد گشت. او به تو دروغ مى‌گوید، به او اعتماد نکن و نگذار برود! پادشاه که به طوطى اعتماد داشت، گفت: من به او اجازه مى‌دهم، اگر طوطى برنگردد، مقام پادشاهى‌ام را به تو خواهم داد و اگر برگردد، تو باید هر چ ادامه مطلب »

سیداحمد وکیلیان : گل قهقهه

افسانه و قصه‌هاى مردم

مرد مالدار (گوسفنددار) و ثروتمندى شبى خواب مى‌بیند که سه ستاره از آسمان پائین آمدند و روى دامن او نشستند. فرداى آن شب خوابش را براى چوپانش نقل مى‌کند. چوپان داستان خواب را که مى‌شنود، مى‌گوید: ارباب، خوابت را نمى‌فروشی؟ ارباب به او مى‌گوید: مگر خواب هم خرید و فروش مى‌شود که من خوابم را بفروشم! چوپان مى‌گوید: تو چه کار به این کارها داری. من حاضرم که مزد یک سال چوپانى را که از تو طلبکارم به تو واگذار کنم و در حقیقت تو خوابت را به من واگذار کن. ارباب که به نظرش مى‌رسد چوپانش خیلى احمق و ساده است، قبول مى‌کند. چوپان همین که رضایت ارباب را مى‌فهمد به او مى‌گوید: از فردا چوپان دیگرى را پیدا کن که دیگر من کار نمى‌کنم و به دنبال خوابم مى‌روم. ارباب هر چه اصرار مى‌کند او را راضى کند که به کارش ادامه دهد، چوپان قبول نمى‌کند.

چوپان، بعد از خداحافظى با ارباب به طرف شهر مى‌رود. غروب آفتاب به دم دروازه مى‌رسد، چون دروازه را بسته‌اند شب را در بیرون دروازه مى‌خوابد. از قضا دختر پادشاه و پسر وزیر که هم دیگر را دوست دارند و پادشاه با ازدواج آنها مخالفت مى‌کند، همان شب با هم قرار مى‌گذارند که تا آنجا که مى‌توانند جواهرات با خود بردارند و صبح زود، در جلو دروازه حاضر شوند و با هم فرار کنند. اتفاقا صبح که در دروازه را باز مى‌کنند، پسر وزیر زودتر به بیرون دروازه مى‌رسد و چون مى‌بیند که هنوز دختر نیامده است، چوپان را که در گوشه‌اى خواب است از خواب بیدار مى‌کند و دهانهٔ اسبش را به او مى‌سپارد و مى‌گوید این اسب را نگه‌دار تا من برگردم و به دنبال دختر پادشاه مى‌رود.

از قضا دختر از راه دیگرى مى‌آید هیمن که از دروازه خارج مى‌شود، چون هنوز هوا تاریک بود چوپان را به‌جاى پسر وزیر مى‌گیرد و به او مى‌گوید که سوار شو. چوپان هم سوار بر اسب میشود و هر دو تاخت‌کنان از شهر دور مشوند. چوپان بدون اینکه بداند همسفرش کیست به دنبال او اسب مى‌تازد. بعد از این که چند فرسخ از شهر دور مى‌شوند و هوا روشن مى‌شود دختر به پشت سر خود نگاه مى‌کند، آه از نهادش بر مى‌آید، چون مى‌بیند که همسفر او پسر وزیر نیست. حال نه روئى دارد که بر گردد و نه روئى که برود. با خود مى‌گوید، قسمت من همین مرد است. خدا کند که چاروادار یا قرشمال (کولی) نباشد، هر شغل دیگرى که داشته باشد مهم نیست.

چوپان هم چون هوا روشن مى‌شود، مى‌بیند که همسفر او دخترى است مثل قرص ماه که نمى‌توان چشم از رویش برداشت. چون مسافتى مى‌روند به بیشه‌اى مى‌رسند که سرتاسر آن پوشیده از علف فَریز مورد علاقه چهارپایان است. دختر رو به چوپان مى‌کند و مى‌گوید چه فریززار خوبى است. چوپان حرفى نمى‌زند و فقط با تکان دادن سر، حرف او را تائید مى‌کند. دختر با خود مى‌گوید خدا را شکر که چارودار نیست. چون مسافتى دیگر مى‌روند به یک محلى مى‌رسند که پر از درختان زرشک است، درخت‌هائى که از چوب آن دوک براى پشم‌ریسى مى‌تراشند.

دختر، باز رو به چوپان مى‌کند و مى‌گوید چه درخت‌های خوبى است. باز هم چوپان اظهارنظر نمى‌کند. دختر متوجه مى‌شود که همسفر او قرشمال هم نیست. پس خیالش راحت مى‌شود و به راه خود ادامه مى‌دهند تا مى‌رسند به جائى‌که پر از علف قیاق است، علفى که گوسفندان خیلى دوست دارند، دختر باز رو به چوپان مى‌کند و مى‌گوید که قیاق‌زار قشنگى است، بلافاصله چوپان با خوشحالى مى‌گوید: آى گفتی: ارباب. اگر در اینجا چند گله گوسفند باشد چرانیدن آنها لذت دارد. دختر مى‌فهمد که همسفر او چوپان است؛ خدا را شکر مى‌کند. براى این که چوپان را مى‌شود تربیت کرد و امیدوار مى‌شود.

مدتى اسب تازیدند؛ خسته و مانده در کنار بیشه‌اى از اسب پائین مى‌آیند که استراحت کنند و غذا بخوردند. چوپان، بار مى‌اندازد؛ دختر به چوپان مى‌گوید: تا من غذا را آماده مى‌کنم، تو کوزه را بردار و از این نزدیکى آب بیاور. چوپان، کوزه را برمى‌دارد و به جوى آبى مى‌رسد. همین‌که مى‌خواهد کوزه را آب کند مى‌بیند ریگ‌هائى در ته جوى مى‌درخشد که تا کنون مانند آنها را ندیده است. ریگ‌هائى که صاف و صیقلى و سرخ هستند. چوپان ادامه مطلب »

خسرو صالحى : کُلِجهٔ بزن و برقص

باغ‌هاى بلورین خیال

روزى روزگاری، یه پادشاهى بود که از دار دنیا اولادش نمى‌شد. پیش حکیم رفت، دوا و درمون کرد، اونچه که تو بگى اون کرد، اما افاقه نکرد. آخرش گفت: باشه، شاید قسمت ما هم اینه. خودش و زنش پیر شده بودند و موهاشون سفید. یه روز که داشت دعا مى‌کرد و سر در گریبان بود، آمدند خبر دادند که دوریشى آمده، التماس مى‌کنه که شما رو ببینه، دستور داد فیضش بدهند. باز آمدند گفتند: یا امیر، هر کارى مى‌کنیم نمى‌ره، مى‌گه باید امیر رو ببینم. پادشاه گفت: بسیار خوب، بیارین ببینم چى مى‌گه. درویش وارد شد، دعا و ثناى شاه را به‌جا آورد و گفت: اى امیر، مى‌خواهم تنها باشیم.

امیر دلش سوخت گفت: این که یه درویش بیشتر نیست. غلام و قورچى را مرخص کرد. درویش گفت: حالا بگو ببینم چرا مى‌خواهى از تخت کناره‌گیرى کنی؟ شاه یکه خورد، و گفت: من که به هیچکس نگفتم مى‌خوام از پادشاهى کناره‌گیرى کنم. دستى به ریش و سبیلش کشید و گفت: اى درویش فیضت و بگیر و برو. درویش گفت: سر پادشاه به سلامت باشد. دست کرد توى کشکول و از داخل پارچه‌اش سیبی درآورد، گرفت طرف شاه و گفت: نصفش رو امشب خودت مى‌خوری، نصفشم مى‌دى زنت که خدا یه پسر کاکل‌زرى بهت مى‌ده، یه دختر دندان مروارید.

پادشاه تا سیب رو گرفت خواست سرش رو برگردونه دید درویش نیست. گفت: بگیرید، ببندید، دید که درویش یه چکه، قطره آب شد، رفته تو زمین. پادشاه خوشحال آمد. همان‌طور که درویش گفته بود نصف سیب را داد زنش، نصفش رو خودش خورد. بعد از نه ماه و نه روز و نه ساعت، زن شاه دردش گرفت، رفتند سراغ خواهر زن که بیا خواهرت مى‌خواد بزاد. حالا نگو خواهره خیلى دلش مى‌خواست اون بشه سوگلى حرم. تا فهمید قضیه از چه قراره، کلفت سیاهى داشت با خودش آورد، زن شاه، شب دردش گرفت و زائید: یه دختر دندان مروارید، یه پسر کاکل‌زری.

خواهرش زود ناف بچه‌ها را برید، گفت: اى دده، دایه جان این دو تا بچه را بدید نافور (گم و گور) کنن، دو تا سگ توله که تازه به دنیا آمده باشن پیدا کن وردار بیار. دده سیاه هم بچه‌ها رو مى‌بر ادامه مطلب »