مرتضى هنرى : میمون باهوش

اوسونگون (افسانه های مردم خوی)

پیران قدیم مى‌گفتند که در خانهٔ اربابى قوچى بود و میمونی. ارباب کلفتى داشت که کارهاى خانه را انجام مى‌داد. بین قوچ و کلفت اختلاف افتاد. گاهى قوچ شاخى به کلفت مى‌زد و بعضى وقت‌ها نیز کلفت چوبى برمى‌داشت و بر سر و کله&zw ادامه مطلب »

عبدالرحمن دیه‌جی : میوهٔ سحرآمیز و وزیر کینه‌جو

افسانه‌هاى ترکمن

یکى بود، یکى نبود، در زمان‌هاى قدیم، پادشاهى طوطى‌اى داشت که مى‌توانست پیشگوئى کند. پادشاه به طوطى خیلى دلبستگى داشت و به این خاطر، وزیر حسودى‌اش مى‌شد. یک روز طوطى مى‌خواست که از قصر بیرون برود و گردش کند. او از پادشاه اجازه خواست اما وزیر مخالفت کرد و گفت: اگر طوطى بیرون برود، دیگر برنخواهد گشت. او به تو دروغ مى‌گوید، به او اعتماد نکن و نگذار برود! پادشاه که به طوطى اعتماد داشت، گفت: من به او اجازه مى‌دهم، اگر طوطى برنگردد، مقام پادشاهى‌ام را به تو خواهم داد و اگر برگردد، تو باید هر چ ادامه مطلب »

سیداحمد وکیلیان : گل قهقهه

افسانه و قصه‌هاى مردم

مرد مالدار (گوسفنددار) و ثروتمندى شبى خواب مى‌بیند که سه ستاره از آسمان پائین آمدند و روى دامن او نشستند. فرداى آن شب خوابش را براى چوپانش نقل مى‌کند. چوپان داستان خواب را که مى‌شنود، مى‌گوید: ارباب، خوابت را نمى‌فروشی؟ ارباب به او مى‌گوید: مگر خواب هم خرید و فروش مى‌شود که من خوابم را بفروشم! چوپان مى‌گوید: تو چه کار به این کارها داری. من حاضرم که مزد یک سال چوپانى را که از تو طلبکارم به تو واگذار کنم و در حقیقت تو خوابت را به من واگذار کن. ارباب که به نظرش مى‌رسد چوپانش خیلى احمق و ساده است، قبول مى‌کند. چوپان همین که رضایت ارباب را مى‌فهمد به او مى‌گوید: از فردا چوپان دیگرى را پیدا کن که دیگر من کار نمى‌کنم و به دنبال خوابم مى‌روم. ارباب هر چه اصرار مى‌کند او را راضى کند که به کارش ادامه دهد، چوپان قبول نمى‌کند.

چوپان، بعد از خداحافظى با ارباب به طرف شهر مى‌رود. غروب آفتاب به دم دروازه مى‌رسد، چون دروازه را بسته‌اند شب را در بیرون دروازه مى‌خوابد. از قضا دختر پادشاه و پسر وزیر که هم دیگر را دوست دارند و پادشاه با ازدواج آنها مخالفت مى‌کند، همان شب با هم قرار مى‌گذارند که تا آنجا که مى‌توانند جواهرات با خود بردارند و صبح زود، در جلو دروازه حاضر شوند و با هم فرار کنند. اتفاقا صبح که در دروازه را باز مى‌کنند، پسر وزیر زودتر به بیرون دروازه مى‌رسد و چون مى‌بیند که هنوز دختر نیامده است، چوپان را که در گوشه‌اى خواب است از خواب بیدار مى‌کند و دهانهٔ اسبش را به او مى‌سپارد و مى‌گوید این اسب را نگه‌دار تا من برگردم و به دنبال دختر پادشاه مى‌رود.

از قضا دختر از راه دیگرى مى‌آید هیمن که از دروازه خارج مى‌شود، چون هنوز هوا تاریک بود چوپان را به‌جاى پسر وزیر مى‌گیرد و به او مى‌گوید که سوار شو. چوپان هم سوار بر اسب میشود و هر دو تاخت‌کنان از شهر دور مشوند. چوپان بدون اینکه بداند همسفرش کیست به دنبال او اسب مى‌تازد. بعد از این که چند فرسخ از شهر دور مى‌شوند و هوا روشن مى‌شود دختر به پشت سر خود نگاه مى‌کند، آه از نهادش بر مى‌آید، چون مى‌بیند که همسفر او پسر وزیر نیست. حال نه روئى دارد که بر گردد و نه روئى که برود. با خود مى‌گوید، قسمت من همین مرد است. خدا کند که چاروادار یا قرشمال (کولی) نباشد، هر شغل دیگرى که داشته باشد مهم نیست.

چوپان هم چون هوا روشن مى‌شود، مى‌بیند که همسفر او دخترى است مثل قرص ماه که نمى‌توان چشم از رویش برداشت. چون مسافتى مى‌روند به بیشه‌اى مى‌رسند که سرتاسر آن پوشیده از علف فَریز مورد علاقه چهارپایان است. دختر رو به چوپان مى‌کند و مى‌گوید چه فریززار خوبى است. چوپان حرفى نمى‌زند و فقط با تکان دادن سر، حرف او را تائید مى‌کند. دختر با خود مى‌گوید خدا را شکر که چارودار نیست. چون مسافتى دیگر مى‌روند به یک محلى مى‌رسند که پر از درختان زرشک است، درخت‌هائى که از چوب آن دوک براى پشم‌ریسى مى‌تراشند.

دختر، باز رو به چوپان مى‌کند و مى‌گوید چه درخت‌های خوبى است. باز هم چوپان اظهارنظر نمى‌کند. دختر متوجه مى‌شود که همسفر او قرشمال هم نیست. پس خیالش راحت مى‌شود و به راه خود ادامه مى‌دهند تا مى‌رسند به جائى‌که پر از علف قیاق است، علفى که گوسفندان خیلى دوست دارند، دختر باز رو به چوپان مى‌کند و مى‌گوید که قیاق‌زار قشنگى است، بلافاصله چوپان با خوشحالى مى‌گوید: آى گفتی: ارباب. اگر در اینجا چند گله گوسفند باشد چرانیدن آنها لذت دارد. دختر مى‌فهمد که همسفر او چوپان است؛ خدا را شکر مى‌کند. براى این که چوپان را مى‌شود تربیت کرد و امیدوار مى‌شود.

مدتى اسب تازیدند؛ خسته و مانده در کنار بیشه‌اى از اسب پائین مى‌آیند که استراحت کنند و غذا بخوردند. چوپان، بار مى‌اندازد؛ دختر به چوپان مى‌گوید: تا من غذا را آماده مى‌کنم، تو کوزه را بردار و از این نزدیکى آب بیاور. چوپان، کوزه را برمى‌دارد و به جوى آبى مى‌رسد. همین‌که مى‌خواهد کوزه را آب کند مى‌بیند ریگ‌هائى در ته جوى مى‌درخشد که تا کنون مانند آنها را ندیده است. ریگ‌هائى که صاف و صیقلى و سرخ هستند. چوپان ادامه مطلب »

خسرو صالحى : کُلِجهٔ بزن و برقص

باغ‌هاى بلورین خیال

روزى روزگاری، یه پادشاهى بود که از دار دنیا اولادش نمى‌شد. پیش حکیم رفت، دوا و درمون کرد، اونچه که تو بگى اون کرد، اما افاقه نکرد. آخرش گفت: باشه، شاید قسمت ما هم اینه. خودش و زنش پیر شده بودند و موهاشون سفید. یه روز که داشت دعا مى‌کرد و سر در گریبان بود، آمدند خبر دادند که دوریشى آمده، التماس مى‌کنه که شما رو ببینه، دستور داد فیضش بدهند. باز آمدند گفتند: یا امیر، هر کارى مى‌کنیم نمى‌ره، مى‌گه باید امیر رو ببینم. پادشاه گفت: بسیار خوب، بیارین ببینم چى مى‌گه. درویش وارد شد، دعا و ثناى شاه را به‌جا آورد و گفت: اى امیر، مى‌خواهم تنها باشیم.

امیر دلش سوخت گفت: این که یه درویش بیشتر نیست. غلام و قورچى را مرخص کرد. درویش گفت: حالا بگو ببینم چرا مى‌خواهى از تخت کناره‌گیرى کنی؟ شاه یکه خورد، و گفت: من که به هیچکس نگفتم مى‌خوام از پادشاهى کناره‌گیرى کنم. دستى به ریش و سبیلش کشید و گفت: اى درویش فیضت و بگیر و برو. درویش گفت: سر پادشاه به سلامت باشد. دست کرد توى کشکول و از داخل پارچه‌اش سیبی درآورد، گرفت طرف شاه و گفت: نصفش رو امشب خودت مى‌خوری، نصفشم مى‌دى زنت که خدا یه پسر کاکل‌زرى بهت مى‌ده، یه دختر دندان مروارید.

پادشاه تا سیب رو گرفت خواست سرش رو برگردونه دید درویش نیست. گفت: بگیرید، ببندید، دید که درویش یه چکه، قطره آب شد، رفته تو زمین. پادشاه خوشحال آمد. همان‌طور که درویش گفته بود نصف سیب را داد زنش، نصفش رو خودش خورد. بعد از نه ماه و نه روز و نه ساعت، زن شاه دردش گرفت، رفتند سراغ خواهر زن که بیا خواهرت مى‌خواد بزاد. حالا نگو خواهره خیلى دلش مى‌خواست اون بشه سوگلى حرم. تا فهمید قضیه از چه قراره، کلفت سیاهى داشت با خودش آورد، زن شاه، شب دردش گرفت و زائید: یه دختر دندان مروارید، یه پسر کاکل‌زری.

خواهرش زود ناف بچه‌ها را برید، گفت: اى دده، دایه جان این دو تا بچه را بدید نافور (گم و گور) کنن، دو تا سگ توله که تازه به دنیا آمده باشن پیدا کن وردار بیار. دده سیاه هم بچه‌ها رو مى‌بر ادامه مطلب »

نظامی گنجوی : داستان خیر و شر

 هفت پیکر

در حقیقت داستانهای کهن ایرانی یا داستانهای پارسی در عرصه ادب عامه، در روزگاری نه چندان دور رواج فراوان داشت، و به دلیل جذابیت و دل‌نشینی آن، در بسیاری از محافل خانوادگی و مجامع، توسط افسانه‌گویان، دفترخوانان، شاعران، نقادان و پرده‌خوان ها بارها و بارها مورد نقد قرار گرفته اند. تمام آنها با این جمله ها شروع می شوند: یکی بود یکی نبود. روزی بود و روزگاری.

صدها سال پیش از این، یک روز بچه ها جمع شدند و بازی کنند. بازی آنها یک رئیس لازم داشت. برای انتخاب رئیس قرعه کشیدند و نام شر درآمد. شر نام یکی از بچه ها بود. بچه ها از شر راضی نبودند، چون او را می شناختند و بارها دیده بودند که هر وقت شر، اوسا می شود زورگویی می کند و زیر بار حرف حسابی نمی رود و می خواهد بزرگی نشان دهد. این بود که بچه ها یک صدا گفتند: نه، ما این قرعه کشی را قبول نداریم، ما شر را قبول نداریم، اشتباه شده و باید دوباره از سر شروع کنیم. شر که از درست بودن قرعه اطمینان داشت از این حرف خیلی لجش گرفت و فریاد زد: چرا قبولم ندارید؟ ما که هنوز بازی را شروع نکرده ایم، از کجا می دانید که من بدم؟

یکی از بچه ها گفت: ما چند بار امتحان کرده ایم، تو وقتی مثل همه بازی می کنی بد نیستی ولی عیب تو این است که وقتی اسمت را گذاشتند اوسا، دیگر حرف حسابی سرت نمی شود، گردن کلفتی می کنی، جر می زنی، دغل بازی می کنی، با قوی ترها یار می شوی و حق ضعیف ها را پا مال می کنی، دعوا راه می اندازی و صدای بزرگترها درمی آید. ولی ما می خواهیم بازی کنیم و همه با هم برابر و برادر باشیم، بگذار اوسا یکی دیگر باشد. رسم دنیا این است که وقتی همه با هم یک چیزی را بخواهند یک نفر نمی تواند با همه دربیفتد. ناچار شر هم قبول کرد و قرعه کشی تجدید شد.

این بار قرعه به نام خیر درآمد. خیر اسم یکی دیگر از بچه ها بود، و همه خوشحال شدند و برای او فریاد شوق کشیدند. خیر پسر خوبی بود و همه او را دوست می داشتند چونکه باتربیت بود، هرگز به کسی حرف بد نمی زد و در بازی بی انصافی نمی کرد و با همه مهربان بود و هیچ کس نمی توانست از کارهای خیر ایراد بگیرد. وقتی بچه ها از اوسا شدن خیر خوشحال شدند شر از زور حسودی رنگش سرخ شده بود و خیر هم این را فهمید و برای اینکه دل خوری پیدا نشود گفت: حالا من شر را به جای وردست و معاون خودم انتخاب می کنم و شر هم مطابق میل همه بازی می کند.

پیش از اینکه بچه ها حرفی بزنند شر میان حرف او دوید گفت: نه، من بازی نمی کنم، من می خواهم بروم. شر خیلی رنجیده بود، به شخصیتش برخورده بود، و با اینکه خیر در این میان تقصیری نداشت از او رنجیده بود و نتوانست این تحقیر را تحمل کند، قهر کرد و با چشمان اشک آلود به خانه رفت. آن روز گذشت و بچه ها هر روز بازی می کردند و این پیشامد هم فراموش شد اما شر آن را فراموش نکرد. کینه خیر را به دل گرفت، و همیشه پشت سر از او بدگویی می کرد که: خیر بی عرضه است، از دعوا فرار می کند، خیر ترسو است همراه من به صحرا نمی آید، خیر خودپسند است خاک بازی نمی کند. و از این حرفها. اما برای اذیت کردن خیر بهانه ای پیدا نمی کرد چونکه خیر بسیار مهربان بود و آنقدر خوب بود که نمی شد از او بهانه بگیرند و هر وقت هم شر او را مسخره می کرد، دیگران از خیر طرفداری می کردند.

سالها گذشت و خیر و شر هم مانند بچه های دیگر زندگی می کردند، همبازی بودند، همشهری بودند، بچه محل بودند، و بعد هم بزرگتر شده بودند و کمتر یکدیگر را می دیدند، و خیر بیشتر با آدمهای خوب معاشرت داشت و شر همان طور که خودش می پسندید با آدمهای مثل خودش راه می رفت و هر کسی به کاری مشغول بود. این بود تا یک سال که خیر می خواست از آن شهر به شهر دیگر سفر کند و آنجا بماند. در آن زمانها راههای بیابانی چندان امن و امان نبود. همان طور که در آبادیها هم هنوز وسیله ای مثلا مانند بانکها برای نگهداری امانتهای قیمتی یا نقدینه ها پیدا نشده بود. این بود که بعضی از مردم هرگاه نگهداری نقدینه ها را دشوار می دیدند آنها را مانند گنجی در محلی پنهان می کردند و جای آن را به کسی نمی گفتند و بعدها به دست دیگران می افتاد.

در مسافرت هم کسانی که همراه قافله های بزرگ نبودند سعی می کردند تا ممکن است چیزهای گران قیمت همراه نداشته باشند یا نقدینه ای که دارند پنهان و پوشیده باشد تا راهزنان به طمع نیفتند و خودشان آسوده خاطر باشند. خیر هم هرچه اثاث زیادی داشت فروخته بود و به جای آنها دو دانه جواهر خریده بود که بتواند پنهان کند و همراه خود ببرد و در شهر دیگر بفروشد و سرمایه زندگی کند. در روزهای آخر که خیر کم کم با دوستان خداحافظی می کرد شر خبردار شد که خیر می خواهد از آن شهر برود.
شر هم فکری کرد و با خود گفت: من باید بفهمم که خیر ادامه مطلب »