محمد (فریدالدین) عطار نیشابوری : تذکره الاولیا

منصور بن عمار، رحمه الله علیه در راه کاغذی یافت: بسم الله الرحمن الرحیم. بر وی نبشته، برداشت. جایی نیافت که آن را بنهادی. بخورد. در خواب دید که: به حرمتی که داشتی آن رقعه را، در حکمت بر تو گشاده کردیم. پس مدتی ریاضت کشید و مجلس آغاز کرد. نقل است که جوانی به مجلس فساد مشغول بود. چهار درم به غلامی داد که نقل مجلس خرد. غلام در راه به مجلس منصور عمار بگذشت. گفت: ساعتی توقفی کنم تا چه می گوید؟ منصور از برای درویشی چیزی می خواست گفت: کی است که چهار درم بدهد تا چهار دعا کنم او را؟ غلام گفت: هیچ چیز بهتر از این نیست. پس آن چهار درم بداد. منصور گفت: چه دعا خواهی؟
ادامه مطلب »

زیگ زیگلار : پله پله تا اوج

هرگز نباخته‌ای، مادام که از شکست خود چیزی آموخته باشی

هر یک از ما در زندگی با مساله ای روبرو می‌شویم. گاهی چندین راه حل را بکار می بریم و از آنجا که نمی‌توانیم وضعیت دلخواه را فراهم آوریم، باید از قبل، خود را برای رویارویی با آدم‌های منفی و وضعیت‌های منفی آماده سازیم. از این طریق می‌توانیم با موفقیت در برابر پیشامدهایی که زندگی در سر راه ما قرار می‌دهد، بایستیم. رخدادهای زندگی افسانه نیست بلکه سرشار از مطلب، حقیقت و تجربه آموزی است  و هر کدام داستان ی خواهد شد برای دیگران، شاید! ادامه مطلب »

هلن کلر : سه روز دیدن

اگر فقط سه روز برای دیدن فرصت داشتید به چه نگاه می کردید؟

اغلب مواقع بر این اندیشه بوده ام اگر هر انسانی در بزرگسالی خود، برای چند روز از بینایی یا شنوایی محروم می گشت این اتفاق برای او موهبتی محسوب می شد. تاریکی سبب ساز ستایش بیشتر او از بینایی می شد و سکوت به او لذت وجود صدا را آموزش می داد. گاهی اوقات، دوستان بینایم را آزمایش می کنم تا بفهمم آنها چه می بینند. یکی از آنها تازه از پیاده روی طولانی در جنگل برگشته بود، پرسیدم: چه چیزهایی را مشاهده کرده است؟ در پاسخم گفت: چیز خاصی نبود. از خود پرسیدم: اما چطور چنین چیزی ممکن است! یک ساعت در جنگل راه بروی و موضوع قابل توجهی برای دیدن نبینی؟ ادامه مطلب »

قرص های ضد بارداری ECP

دانش اجتماعی درباره روشهای جدید پیشگیری از بارداری ناخواسته با توضیح چگونگی استفاده از ECP ونیاز به اولین دوز ۷۲ ساعت بعد از نزدیکی وتوضیح اینکه ECP باعث ناباداری نمی شود.مراقبان بهداشتی باید به زنان چگونگی استفاده از OC ها به عنوان روشهای اضطراری را بگویند. زنان می توانند تشویق به نگهداری یک بسته اضافی قرص به خصوص برای استفاده اضطراری باشند. وقتی برای OC یا ECP نسخه مورد نیاز است نسخه ها می توانند در دسترس قرار گیرند. مراقبان باید به زنان روش پیش گیری اضطراری شامل قرصها یا دیگر ابزارها را که در صورت لزوم مورد استفاده است بدهند.
مراقبان بهداشت زنان باید درباره ECP ها بدانند شامل اینکه چه قرص هایی استفاده شوند – رژیمهای درست و عوارض جانبی. در بعضی اماکن بسیاری ازمراقبان سلامتی نمی دانند که بعضی قرص های مشابه برای مواقع اضطراری نیز به کار می روند. دیگر مراقبان گیج می شوند که بعضی ECP ها برای ایجاد حاملگی استفاده می شوند در هر مورد زنان اطلاعات یا راه هایی برای ECP ها نیاز دارند. در اماکنی که ECP را ارائه می دهند همه اعضا و کارکنان شامل آنهایی که به مریضی خوش آمد می گویند باید درباره ECP ها بدانند. ادامه مطلب »