مرتضى هنرى : میمون باهوش

اوسونگون (افسانه های مردم خوی)

پیران قدیم مى‌گفتند که در خانهٔ اربابى قوچى بود و میمونی. ارباب کلفتى داشت که کارهاى خانه را انجام مى‌داد. بین قوچ و کلفت اختلاف افتاد. گاهى قوچ شاخى به کلفت مى‌زد و بعضى وقت‌ها نیز کلفت چوبى برمى‌داشت و بر سر و کله&zw ادامه مطلب »