هلن کلر : سه روز دیدن

اگر فقط سه روز برای دیدن فرصت داشتید به چه نگاه می کردید؟

اغلب مواقع بر این اندیشه بوده ام اگر هر انسانی در بزرگسالی خود، برای چند روز از بینایی یا شنوایی محروم می گشت این اتفاق برای او موهبتی محسوب می شد. تاریکی سبب ساز ستایش بیشتر او از بینایی می شد و سکوت به او لذت وجود صدا را آموزش می داد. گاهی اوقات، دوستان بینایم را آزمایش می کنم تا بفهمم آنها چه می بینند. یکی از آنها تازه از پیاده روی طولانی در جنگل برگشته بود، پرسیدم: چه چیزهایی را مشاهده کرده است؟ در پاسخم گفت: چیز خاصی نبود. از خود پرسیدم: اما چطور چنین چیزی ممکن است! یک ساعت در جنگل راه بروی و موضوع قابل توجهی برای دیدن نبینی؟ ادامه مطلب »

قرص های ضد بارداری ECP

دانش اجتماعی درباره روشهای جدید پیشگیری از بارداری ناخواسته با توضیح چگونگی استفاده از ECP ونیاز به اولین دوز ۷۲ ساعت بعد از نزدیکی وتوضیح اینکه ECP باعث ناباداری نمی شود.مراقبان بهداشتی باید به زنان چگونگی استفاده از OC ها به عنوان روشهای اضطراری را بگویند. زنان می توانند تشویق به نگهداری یک بسته اضافی قرص به خصوص برای استفاده اضطراری باشند. وقتی برای OC یا ECP نسخه مورد نیاز است نسخه ها می توانند در دسترس قرار گیرند. مراقبان باید به زنان روش پیش گیری اضطراری شامل قرصها یا دیگر ابزارها را که در صورت لزوم مورد استفاده است بدهند.
مراقبان بهداشت زنان باید درباره ECP ها بدانند شامل اینکه چه قرص هایی استفاده شوند – رژیمهای درست و عوارض جانبی. در بعضی اماکن بسیاری ازمراقبان سلامتی نمی دانند که بعضی قرص های مشابه برای مواقع اضطراری نیز به کار می روند. دیگر مراقبان گیج می شوند که بعضی ECP ها برای ایجاد حاملگی استفاده می شوند در هر مورد زنان اطلاعات یا راه هایی برای ECP ها نیاز دارند. در اماکنی که ECP را ارائه می دهند همه اعضا و کارکنان شامل آنهایی که به مریضی خوش آمد می گویند باید درباره ECP ها بدانند. ادامه مطلب »

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری

فعالیتهای نقل و انتقال و نقشهای سرویس دهی و عرضه
برای استفاده از انواع مختلف زمین و ساخت و ساز بنا بر تقاضا باید طرحی را درباره نمای زمین شهری پیشنهاد کرد. این طرح باید نحوه شکل بندی نمای زمین را به واسطه منافع توسعه یافته نشان دهد. طرح دیگر، درباره چگونگی متفاوت بودن فعالیتهای صنعتی و تجاری است که خود را بر فضای موجود سازماندهی می کنند.
موضوع اصلی این مقاله توسعه اقتصادی و تاثیر آن بر برنامه ریزی شهری است. بنابراین بررسی تغییرات اخیر اقتصادی که بر سر زمین دلالت دارد، منظم است. لوگان و ملچ ( Logan & Molth ) سه جریان تاریخی را تشخیص دادند که بر بنیان و شرایط رشد پویای شهرها تاثیر می گذارند. ادامه مطلب »

دستگاه Network Analyzer و کاربردهای آن

دستگاه Network Analyzer را می‌توان با یک اسیلوسکوپ مقایسه کرد. کار اسیلوسکوپ بر یک مهندس برق پوشیده نیست و اهمیت آن را هر مهندسی می‌داند. اما کار اسیلوسکوپ نمایش شکل موجها آن هم در رنج فرکانس بین صفر تا ۱۰۰MHz می‌باشد. کار دستگاه Network Analyzer بسیار وسیعتر و دقیق تر از اسیلوسکوپ می‌باشد. Network Analyzer را می‌توان به عنوان یک دستگاه که ترکیبی از اسیلوسکوپ و فرکانس متر می‌باشد، پنداشت.
Network Analyzer تشکیل شده است از دو یا چهار پراپ ورودی خروجی که از طریق این پراپ‌ها می‌توان تستهایی را انجام داد. بر عکس اسیلوسکوپ، Network Analyzer در هر پراپ هم ورودی و هم خروجی می‌باشد. یعنی هم به عنوان ورودی و هم به عنوان خروجی می‌تواند استفاده شود بدین صورت که موجی از پراپ ارسال گردد و بازگشت آن نیز توسط پراپ ثبت می‌شود. هر Network Analyzer در دو مد فرکانس و زمان کار می‌کند. و می‌توان امواج را در هر دو محیط بررسی کرد.

ادامه مطلب »